จักรยาน

Hui United April 11, 2013

โปรดิวซ์, เรียบเรียง, เอนจิเนียร์, มิกซ์,
เครื่องดนตรีทั้งหมด - โดม ดุษฎีเชษฐากุล,
ร้องนำ - กวิน ศิรินาวิน,
ผิวปาก - ฮุย,
ควบคุมอัดร้อง – ครูจิ๊บ Audiojiffy Labs,
เอนจิเนียร์อัดร้อง – น้องแพะ For What 
 

จักรยาน, ฮุย ยูไนเต็ด, Hui United