ไม่อยากรับรู้ (Hurt)

R-SORRAPING January 06, 2015

     เพลงนี้ เป็นตัวแทนอารมณ์ ความรู้สึกของคนที่เพิ่งถูกบอกเลิก มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดทรมานใจ เหมือนท่อน Hook ที่ว่า ' ไม่อยากตื่นขึ้นมา ไม่อยากค้นหาสิ่งที่หายไป ไม่อยากรับรู้อะไร ไม่อยากเสียใจไม่อยากต้องมีน้ำตา' มันเป็นความรู้สึกที่นึกไม่ออกว่าจะต้อง เริ่มจากตรงไหน เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้โดยไม่ทันตั้งตัว 
 

ไม่อยากรับรู้ , Hurt , R-SORRAPING