เรื่องดีดี
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

เพลง แอบเหนือ (ง่อมเหงา)

ศิลปิน : เสนาหอย 

อัลบั้ม : เรื่องดีดี 

ประเภท : Pop


เนื้อเพลง แอบเหนือ (ง่อมเหงา)

เพลง:  ง่อมเหงา (แอบเหงาเหนือ)
ศิลปิน:  เกียรติศักดิ์  อุดมนาค
อัลบั้ม : เรื่องดีดี

คำร้อง : ชนะ เสวิกุล
ทำนอง : ชัชวาล  ปุกหุต
เรียบเรียง : ชัชวาล  ปุกหุต

ยะตัวตามสบายเหมือนเกยทุกที  บ่มีตุ๊กฮ้อนอะหยัง ปอดนตรีบรรเลงเพลงตี้เกยๆ  เฮาเองก็ยังฮ้องโตย ถึงคล้ายๆสบายดีแล้วเหลาะ แต่ปอไปปะคนตี้ฮักม่วนไจ๋  แม้ว่าผู้คนจะแวดหวันอยู่  ก็ง่อมเหงาในไจ๋

เมื่อใดจะมีไผ ไผสักคนตี้เปนของเฮา  เมื่อใดจะมีไผ  ไผตี้จะฮักเฮาแต้ว่า  เต้าอี้ตี้ไค่ได้  ขอนักไปจะได  เมื่อใดจะมีไผ  ไผสักคนที่เคียงข้างเฮา  ก็อยากจะมีคนตี้ยะหื้อไจ๋  บ่ง่อมเหงา  บ่ฮู้แหมเต้าใด  เซาะว่ายังห่างไกล

นาฬิกาเวลาอี้ก็เที่ยงคืน  ผู้คนก็จ้าดหลาย  ปอดนตรีบรรเลงเพลงหื้อเต้นกัน  จะเปนไผก็เต้นโตย  ยิ้มและตั๊กหื้อคนเกยฮู้จัก  แต่คงจะบ่มีไผฮู้ไจ๋เฮา  ทั้งตี้ผู้คนก็แวดหวันอยู่  ยังเผลอกึ๊ดเบาๆ