แอบเหนือ (ง่อมเหงา)

เรื่องดีดี
ผลโหวต 0.00 จาก 0 คน

ศิลปิน : เสนาหอย 

อัลบั้ม : เรื่องดีดี 

ประเภท : Pop


เนื้อเพลง แอบเหนือ (ง่อมเหงา)

เพลง:  ง่อมเหงา (แอบเหงาเหนือ)
ศิลปิน:  เกียรติศักดิ์  อุดมนาค
อัลบั้ม : เรื่องดีดี

คำร้อง : ชนะ เสวิกุล
ทำนอง : ชัชวาล  ปุกหุต
เรียบเรียง : ชัชวาล  ปุกหุต

ยะตัวตามสบายเหมือนเกยทุกที  บ่มีตุ๊กฮ้อนอะหยัง ปอดนตรีบรรเลงเพลงตี้เกยๆ  เฮาเองก็ยังฮ้องโตย ถึงคล้ายๆสบายดีแล้วเหลาะ แต่ปอไปปะคนตี้ฮักม่วนไจ๋  แม้ว่าผู้คนจะแวดหวันอยู่  ก็ง่อมเหงาในไจ๋

เมื่อใดจะมีไผ ไผสักคนตี้เปนของเฮา  เมื่อใดจะมีไผ  ไผตี้จะฮักเฮาแต้ว่า  เต้าอี้ตี้ไค่ได้  ขอนักไปจะได  เมื่อใดจะมีไผ  ไผสักคนที่เคียงข้างเฮา  ก็อยากจะมีคนตี้ยะหื้อไจ๋  บ่ง่อมเหงา  บ่ฮู้แหมเต้าใด  เซาะว่ายังห่างไกล

นาฬิกาเวลาอี้ก็เที่ยงคืน  ผู้คนก็จ้าดหลาย  ปอดนตรีบรรเลงเพลงหื้อเต้นกัน  จะเปนไผก็เต้นโตย  ยิ้มและตั๊กหื้อคนเกยฮู้จัก  แต่คงจะบ่มีไผฮู้ไจ๋เฮา  ทั้งตี้ผู้คนก็แวดหวันอยู่  ยังเผลอกึ๊ดเบาๆ

Close [×]