ไม่เคยเปลี่ยน

Blue's Bar October 14, 2011

        "ไม่เคยเปลี่ยน" (Never Change) เพลงบัลลาดร๊อคที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีอังกฤษในยุคปลาย 70 จนถึงต้น 80 เนื้อหาของเพลงสื่อความหมายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับคนที่จมปลักอยู่ในอดีต โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึง "ไม่เคยเปลี่ยน"

ไม่เคยเปลี่ยน , Never Change , Blue's Bar, พิพิธภัณฑ์