เรียนรู้

อีโมชั่น ทาวน์ (Emotion Town) March 10, 2011

เรียนรู้
VOICE แอ๊น วิน
เนื้อร้อง/ทำนอง พีรพงศ์ เฉลิมโยธิน   
เรียบเรียง ครองพล สุทธิสานนท์,พีรพงศ์ เฉลิมโยธิน

เป็นเพลงปรัชญาเล็กๆจากหนุ่มนักคิดอย่างแอ๊น ที่พูดถึงปัญหาชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ครั้งแร ก ครั้งที่สอง อาจจะยังแก้ไขไม่ได้ แต่ครั้งที่สามก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไร และบางครั้งเราต้องถอยออกมาจากปัญหาบ้าง ถึงจะเห็นทางแก้ ดนตรีในเพลงนี้จงใจจะใช้คอร์ดที่ยาก มีความซับซ้อนหลากหลาย เพื่อสื่อถึงความยากของปัญหา คีย์เวิร์ดของเพลงคือ ..ภายใต้รอยน้ำตา รอยยิ้มจะคืนมา ถ้าเราเข้าใจ

เรียนรู้, อีโมชั่นทาวน์ , Emotion Town, ว่าวันเวลา เหล่านั้น ที่ผ่าน