ว่าแล้ว

สเลอ (Slur) December 06, 2011

ว่าแล้ว , เสลอ , slur