ความว่างเปล่า / Light Visual

รวมศิลปิน Pixel Shadow February 27, 2012

Pixel Shadow , Hello Everybody E.P.01 , ความว่างเปล่า - Light Visual