ตุ๊กตาที่เธอฝัน

กิ กิรตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร March 10, 2011

ตุ๊กตาที่เธอฝัน, กิ กิรตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร, White, กิ, กิ กิรตรา