หมดรัก

T-Six March 09, 2012

       เพลงหมดรัก เป็นเพลงช้า เศร้าๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มีให้กันนั้น ค่อยๆลดน้อยลงตามการเวลา จนไม่เหลือความรักให้กันเปรียบเสมือนกับ น้ำแข็งที่ค่อยๆ ละลายลงอย่างช้าๆ และระเหยไปในที่สุด

หมดรัก , T-six , tsix