ช่วยบอกวิธีที่ทำให้มีเธออีกครั้ง

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน March 10, 2011

ช่วยบอกวิธีที่ทำให้มีเธออีกครั้ง, ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน, that's ok