แผลเดิม

อ๊อฟ ศุภณัฐ (Aof Supanat) March 10, 2011

เนื้อร้อง : เชษฐา ยารสเอก  
ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก

เจ็บปวดอีกครั้ง  เจ็บเพราะถูกเธอซ้ำ  ถูกบาดที่กลางหัวใจตรงที่เคยเป็นแผล
เคยถูกคนทิ้ง อย่างไม่เคยแยแส  แต่ไม่เคยนึกเลยว่าเธอจะมาทิ้งกันอีกคน

* ที่เธอเคยรักกัน ก็หวังให้เธอรักษาใจ ยังไม่ทันไรก็มาซ้ำเติม

**  ตอกย้ำที่ใจฉันเลย ก็ซ้ำมาเลยที่เก่า ให้แผลอันเก่าลึกกว่าเดิมไม่ต้องยั้งมือ
ไม่รักก็เชิญทิ่มแทง  ฆ่าฉันแรงๆด้วยมือ  อย่าเหลือให้ใคร เอาไปรักษาใจได้อีก

เจ็บจากเธอนั้น  เจ็บยิ่งกว่าคราวนั้น  เธอฉีกแผลเดิมที่ใครเคยได้ทำฝากไว้
ไม่อาจจะรัก  ใครคนใหม่ที่ไหน  เธอมาทำฉันแทบถึงตายไม่มีหัวใจอีกแล้ว    

(ซ้ำ *, **)

แผลเดิม, ตอกย้ำที่ใจฉันเลยก็ซ้ำมาเลยที่เก่า, อ๊อฟ ศุภณัฐ, Show Aof