ชีวิตที่เหลือ

Alzheimer May 14, 2012

       Alzheimer 4 หนุ่มร็อคหนักแน่น ที่ไม่เคยเสื่อมศรัทธากับคำว่าร็อคมากว่า 10 ปี สั่งสมบ่มเพาะประสบการณ์สร้าง "เมโลดิคร็อค" ดนตรีร็อคแนวใหม่ ที่ผสมงานดนตรีร็อคหนักแน่นผสานเมโลดี้ไพเราะอ่อนหวาน ออกมาเป็นผลงานบัลลาดร็อคได้ อย่างลงตัว เป็นวงแรก และวงเดียวในประเทศไทย!!!

ชีวิตที่เหลือ , Alzheimer