โองการแช่งน้ำ

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา March 10, 2011

โองการแช่งน้ำ, พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ม๊อบ