ฟ้าฝน..คนเหงา

กฤต พรรณนา July 11, 2012

        เพลงฟ้าฝน..คนเหงา ของกฤตพรรณนาเล่าเรื่องราวความเหงาที่กระทบกับบรรยากาศหน้าฝน กลั่นออกมาเป็นเพลงเหงา…ฟังง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดของความรู้สึกและเม็ดดนตรีที่พร่างพรมไปทั่วเพลง…เสียงกีตาร์โปร่งที่เปรียบสายฝน..และคนเหงาในไลน์ของกีตาร์ไฟฟ้า หากคุณยังจำเพลงของพรรณนาได้  นี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ยังคงความเรียบง่าย  งดงาม และเป็นอีกเพลงที่แอบหวังไว้ลึกๆว่าจะบรรเทาความเหงาในฤดูฝนไปได้บ้าง
 
 

Kritt Pannana , กฤต พรรณนา , ฟ้าฝน..คนเหงา