อย่าให้สายไปกว่านี้เลย

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน March 10, 2011

อย่าให้สายไปกว่านี้เลย, ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน, อย่าให้มันสายไปกว่านี้เลย