ไทยแลนด์โอลิมปิก

คาราบาว August 03, 2012

        "ไทยแลนด์โอลิมปิก" เป็นเพลงพิเศษ ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของสามศิลปินเพลงเพื่อชีวิต สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน), ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) และ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ เพื่อกระตุ้นเตือนพี่น้องชาวไทย ถึงความสำคัญของพลังใจ ที่ทุกคนสามารถมอบให้กับนักกีฬาไทย

ไทยแลนด์โอลิมปิก, คาราบาว