เพราะเธอ (Feat.ปั่น ไพบูลย์เกียรติ)

นั่งเล่น August 30, 2012

         เพลง "เพราะเธอ" อีก version ของวงนั่งเล่น ที่ได้ "ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว" มาถ่ายทอดตามสไตล์ของตัวพี่ปั่นเอง

เพราะเธอ , นั่งเล่น , ปั่น , ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว