สิ่งที่หวัง

ส้ม อมรา ศิริพงษ์ August 30, 2012

"สิ่งที่หวัง" เป็นเพลงที่ทำให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  ช่องทางการบริจาค
 
1. บริจาคที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โทรศัพท์:02-354-8407 ,โทรสาร: 02-354-8321 
 
2. โอนเข้าบัญชี ได้แก่ 
 
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ร.พ. ราชวิถี
ชื่อบัญชี "สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก" 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 051-2-09873-5
 
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลย์ สนามเป้า
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก" 
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 210-0-19955-9
 
3.ธนานัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก"
420/8 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ปณ. สามเสนใน

สิ่งที่หวัง , ส้ม อมรา