ช่างมันปะไร

Goutsing September 04, 2012

        เมื่อชีวิตถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองในทางที่เราเลือกแล้ว อุปสรรคที่เจอมันก็แค่ "ช่างมันปะไร" จากศิลปิน Goutsing ในสไตล์เพลง Blues Rock
 

ช่างมันปะไร, goutsing