ล่ำ

Smoothy October 10, 2012

Lyrics-Ribbin 
Compose-Knot
วิศรุต สนธิเกษตริน (น๊อต) Voice & Ukulele
นิชาภา นิศาบดี (ริบบิ้น) Voice & Ukulele
สุวัฒน์ เหลืองคงทอง (ออฟ) Percussion 
ชนพล ธรรมรัฐ (ตูมตาม) Trombone 
ภานพ รุ่งศรีวัฒนดำรง (เทป) Piano
อัครพงษ์ องค์พัฒนกิจ ( ต่อ) Guitar
ธนนท์ เสริมทรัพย์ (นนท์) Bass
สราวุธ ศรีทอง (วุธ) Saxophone

ล่ำ, Smoothy, ล่ำ สูงและขาวบาดใจ แต่เป็นได้แค่พี่ชาย ฉันไม่แคร์บอกได้ แค่เพียงว่า ล่ำ สูงและขาวหุ่นดี ซูเปอร์แมนเรียกพี่ พี่ก็พี่ล่ำงี้ เห็นแล้วอุ่น หัวใจ