กาแฟเที่ยงคืน

เครสเซนโด้ (Crescendo) October 10, 2012

ในค่ำคืนที่ไม่อาจข่มตาลงได้ .....ไม่ใช่เพราะกาแฟ  ....แต่เป็นความร้าวรานในใจ
กาแฟ....แม้ว่าจะขมแค่ไหน แต่เชื่อเถอะ ค่ำคืนนี้ขมกว่านั้นหลายเท่า…
 
        เพลงช้าเนื้อหาเศร้าเปรียบความทุกข์ เหมือนรสชาติของกาแฟที่ขม เจ็บปวดร้าวรานภายในใจที่ยังตื่นไม่ยอมเข้านอน   ในภาคดนตรีเน้นอารมณ์เพลงเป็นหลัก ดนตรีเพลงนี้ จะมีไดนามิกค่อนข้างเยอะ ในแต่ละท่อนจะมีความแตกต่างเรื่องอารมณ์ให้เห็นเสมอ เริ่มจาก Intro เข้าท่อน verse - pre- และท่อน hook ดนตรีจะมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเพลงไปตลอดสร้างอารมณ์แรงขึ้นเรื่อยๆ เพลงนี้จะรับรู้ถึงความศร้า ส่วนหนึ่งมาจากการอัดสดพร้อมกันทุกชิ้น ทำให้อารมณ์ในการเล่นไปในทิศทางเดียวกัน และเพลงนี้ก็ไม่มีการ over dub หรือการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีเพิ่มอีกเลย เรียกว่าสด และ เข้าถึงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง 

กาแฟเที่ยงคืน, Crescendo, Continue