ดูใจ

Zue Zue October 15, 2012

 ซือซือ อัจฉรา ภูวพิทยานนท์ สาวลูกครึ่ง ไทย จีน  ชอบการร้องเพลงมากถึงแม้จะพูดไทยปนจีนไม่ชัด แต่เธอมีความรัก และความชอบที่จะร้องเพลงไทย กับเนื้อหาเพลง “ ดูใจ “ เพลงที่แต่งโดย Sumitomo ความหมายสื่อ และเสียดสี ถึงความรักของหนุ่มสาวในยุคนี้ ถ่ายทอดผ่านดนตรี pop 

ดูใจ, Zue Zue, ซือซือ