เก้าปี

Serenade Jazzy January 23, 2013

เพลงเก้าปี เนื้อหา.. อาจมีคู่รัก หลายๆคู่ บนโลกนี้ ผ่านช่วงเวลาดีร้ายด้วยกันมาจนถึง ณ วันนี้ อาจ 1 ปี 2 ปี หรือ 9 ปี อาจน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ แต่เชื่อว่าการมีชีวิตคู่ สิ่งสำคัญที่สุด ต่อจากความรัก คือ "ความเข้าใจและ อดทน"

เก้าปี, Serenade Jazzy, ผ่านมา 9 ปี ที่รักของสองเรานั้น ผ่านคืนวัน เวลา ที่สุข ทุกข์ ร้อนใจ ผ่านมา 9 ปี ก็คงไม่มีเวลาไหน สุขไปกว่าเวลานี้ที่มีเราอยู่ด้วยกัน