มนต์การเมือง

สิงห์คะนองนา February 28, 2013

โลกหมุน สังคมเปลี่ยน สัจธรรมของมนุษย์คือการเปลี่ยน ใยการเมืองไทย...ไม่เคยเปลี่ยน ขออนุญาตนำบทเพลงอมตะที่มีอายุเ­กินกว่าครึ่งศตวรรษมาเรียบเรียง­ดนตรีใหม่ในแบบของเรา เวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นของครูคำรน สัมบุญนานนท์ ครูเพลงลูกทุ่ง เพื่อชีวิต ยุคแรก ได้นำเสนอเรื่องราว สถานการณ์ทางการเมือง ในประเทศไทยเราไว้เป็นอย่างดี

มนต์การเมือง, สิงห์คะนองนา