ไม่มีเธออีกแล้ว (33 ปี Memory Concert)

วงชาตรี March 10, 2011

ไม่มีเธออีกแล้ว, ชาตรี33ปี, ชาตรี, 33 ปี Memory Concert