เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย

อ๊อฟ ปองศักดิ์ May 03, 2013

“ก็ขึ้นชื่อว่าความรัก  ความรักในชีวิตจริง ไม่มีอะไรแน่นอน
ใจมันอ่อนแอแพ้ความรัก  เพิ่งรู้ว่าในชีวิตจริง  มันยิ่งกว่าในนิยาย”
 
          เป็นเพลงที่เปิดเผย เจาะลึก ความเป็นอ๊อฟ ปองศักดิ์ในพื้นที่ส่วนตัวที่สุด และได้รับการตอบรับอย่างมากมาย  ถ้าตั้งใจฟังดีดีเป็นเพลงความรักของคนที่มีศรัทธาในความรักและความดี   อย่างเต็มเปี่ยม  และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจ
 

เรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ก็ขึ้นชื่อว่าความรัก ความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอน ใจมันอ่อนแอแพ้ความรัก เพึ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยาย