ความผิดหวัง

Nine Monkey Nine May 21, 2013

New single ความผิดหวัง - Nine Monkey Nine
เป็นSingleที่3 ต่อจาก 'โชคชะตา' และ 'จะมีสิ่งไหน'

"ความผิดหวังไม่ได้ทำลายชีวิตเรา แต่เป็นสิ่งที่สอนเราให้ก้าวเดินต่อไปไม่ซ้ำรอยเดิม..."

ความผิดหวัง, Nine Monkey Nine, อย่ากลัวความผิดหวังที่ผ่านเข้ามา มันไม่ทำชีวิตของฉันให้จบลง ชีวิตต้องมีเปลี่ยนแปลงเติบโตจากเรื่องที่เคยผิดพลั้ง มองความผิดหวังเป็นแสงส่องทาง นำพาให้รู้ถึงสิ่งที่พลั้งพลาด เป็นบทเรียนที่แสนยิ่งใหญ่ ในการเดินไปสู่ฝัน