เกิดมาเพื่อทำลาย

Believe Records March 10, 2011

เกิดมาเพื่อทำลาย, Sleeping Sheep, Believe Records, มอร์นิ่ง