ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจ (Words)

Lomosonic September 03, 2013

ไม่เคยเข้าใจเรื่องที่ต้องเข้าใจ, lomosonic, Words, ECHO & SILENCE