ความขัดแย้ง

zzzbrain September 03, 2013

content - me หลายคนๆก็คงมีความรู้สึกแบบนี้ ความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเอง หรือ อึดอัด เมื่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่เป็นตัวเรา ที่เราสวมบทบาทอยู่ มันไม่ได้ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง เพลงนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้น ตั้งคำถาม กับตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของการเปลี่ยนแปลง

ความขัดแย้ง, zzzbrain