วันที่เรา

Artist Focus November 12, 2013

        เพลง วันที่เรา เล่าให้เห็นถึงคำว่า “พรหมลิขิต”  ในอีกมุมมองที่แตกต่างออกไป ในส่วนมากที่คนเราชอบคิดว่าวันที่เราได้เจอกันหรือวันที่เรารักกันเป็นเพราะพรหมลิขิต แต่ในวันที่เราเลิกกันวันที่เราต้องจากกันนั้นทำไมเราถึงไม่เคยโทษพรหมลิขิตเลย...

วันที่เรา , artist focus , แต่เธอคือ วันวาน และเธอคือ วันวาน