มานีฯลฯ ไปไหน?

Mr.Sunday January 08, 2014

        “มานีและเพื่อนๆ” เปรียบเสมือนสิ่งที่ดีงามและความผูกพันในวัยเด็กของคนยุคก่อนเป็นทั้งครูและเพื่อนที่โตมาด้วยกัน เรื่องราวในเพลงสะท้อนให้เราตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ก่อนที่ “มานีฯลฯ” เพื่อนของเราจะจากไปตลอดกาล จนเราต้องมีคำถามว่า ... “มานี ฯลฯ ไปไหน?” สามารถได้ที่ www.fackbook.com/siampirock.comwww.facebook.com/mr.sunday  
และดาวโหลดเพลงรอสายได้ที่ *491571 และใน iTune 

มานีฯลฯ ไปไหน? , mr.sunday