ภาพฝัน

Monomania January 14, 2014

        เพลงนี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากเวลาที่ฉันตื่นนอน เรื่องราวของเพลงเป็นเพียงเรื่องราวในความฝัน ภาพในนั้นฉันมีความสุขกับคนที่ฉันรัก ทุกอย่างดูเสมือนจริงจนฉันไม่สามารถแยกความจริงกับความฝันออกจากกันได้ จนกระทั่งฉันตื่นนอน เรื่องจริงที่ฉันได้พบมันเป็นแค่เพียงภาพในความฝันที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง

ภาพฝัน , Monomania , ขอนอนหลับฝันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป ไม่ขอตื่นได้ไหม