ฟังอยู่

Shopping Bag March 26, 2014

       "ฟังอยู่" เพลงในจังหวะกลางๆที่โดดเด่นด้วยลูกเล่นทางภาษาอันเป็นบุคลิก ที่สนุกสนานของสมาชิกวงผสานเข้ากับทำนองที่แต่ละคนได้ดึงเอาทักษาทางดนตรีของตนเองออกมานำเสนอ ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงร้องทุ้มๆ แต่หนักแน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ มาร์ท ทำให้ "ฟังอยู่" กลายเป็นซิงเกิ้ลแรกของ Shopping Bag
 

ฟังอยู่ , Shopping Bag