ทุกก้าวคือตำนาน (Ost.เส้นทางสู่ขุนเขาพระศิวะ 2)

Roses Fall June 12, 2014

ทุกก้าวคือตำนาน , เส้นทางสู่ขุนเขาพระศิวะ 2 , ROSES FALL