กลับมา...ไม่ได้

DUNE TUNE July 23, 2014

       ซิงเกิ้ลเดี่ยวในรอบ 8 ปี ของ อดุลย์ รัชดาภิสิทธิ์ หรือ ดุลย์ ฟรายเดย์ หนึ่งในสมาชิกของวงฟรายเดย์ซึ่งปกติจะเล่น­กีตาร์ และแรงบันดาลใจในการสร้างซิงเกิ้ลนี้ก็เพร­าะคิดว่าคนทุกคนย่อมมีภูเขาเป็นของตัวเองใ­ห้ข้ามไปดังนั้นการทำซิงเกิ้ลนี้จึงเหมือน­การข้ามอุปสรรค์ของตัวเอง โดยที่ ดุลย์ ได้เขียนเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียงทุกอย่างทุกขั้นตอน
 

กลับมา...ไม่ได้ , ดุลย์ ฟรายเดย์