7วัน 7เดือน 7ปี หรือตลอดไป

นิว จิ๋ว September 11, 2014

7วัน 7เดือน 7ปี หรือตลอดไป , นิว จิ๋ว , precious time