จริง(Truth)

NODICTION December 18, 2014

     "จริง" (Truth) เป็น Single แรกของวง NODICTION เนื้อหาของเพลงพูดถึงการมองคนตีค่าคนที่ภายนอก ภายนอกที่อาจแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ภายในอาจมีความคิดร้ายๆอยู่ก็ได้ และในเพลงมีแนวคิดที่สำคัญคือการเปรียบเปรยระหว่างเสียงเพลงและเสียงความคิดในจิตใจ 

จริง , Truth , NODICTION