จำ(Remember)

NODICTION December 18, 2014

    เป็น Single ที่สองต่อจากเพลง จริง เพลงที่มีชื่อว่า จำ ที่พูดถึงเรื่องราวของความทรงจำที่สุดท้ายแล้วต่อให้เราพยายามลืมมากเท่าไร ก็ยังมีสิ่งๆหนึ่งที่ยังคงย้ำเตือนเราให้จดจำอยู่ดี
 

จำ , Remember , NODICTION