เพลงของเธอ

Postrait January 21, 2015

       เพลงของเธอเป็นเพลงแรกที่ทำงานในชื่อวง Postrait เป็นเพลง PoP เนื้อหาของเพลงเป็นเพลงให้กำลังใจในแง่ของการบอกเล่าและอธิบาย เรื่องราว แนวดนตรีของวงเป็น ดนตรีแนว Pop

เธอ , Postrait