เราเคยรักกัน (Freeze)

Summer Stop March 25, 2015

      หลังจากส่ง 3 เพลงเพราะๆอย่าง ยากฟัง, รักษาสัญญา และไม่เปลี่ยน ให้ได้ฟังกันไปแล้ว กลับมาคราวนี้ Summer Stop ได้ทดลอง ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนดนตรี ทำให้ได้ Sound ใหม่ๆ รวมถึงวิธีการเขียนทำนองและเรียบเรียงที่มีการเล่นกับ Dynamic มากขึ้น ผสมผสานการร้องแบบ Falsetto ของ “เอิง Summer Stop” ได้ความสดของเพลงด้วยการเลือก Sound ดนตรีในขณะบันทึกเสียง และยังได้ “พี่รุ่ง รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์” บอสใหญ่แห่งค่ายสมอลล์รูม มาช่วยเกลาเนื้อหาจนกลายเป็นเพลงที่เป็นแนวทางใหม่ของ Summer Stop
 
      “เราเคยรักกัน” เนื้อหาที่พูดถึงชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วันข้างหน้าชีวิตเราจะไปอยู่ตรงไหน อาจจะยิ่งไกลออกมาเรื่อยๆ จากคนที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันใกล้ๆ ถ้าถึงวันนั้นจริงๆ ไม่รู้ว่าต่างคนจะเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดไหน แต่ช่วงเวลาที่คนเรารู้สึกดีต่อกัน มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้ว อยากให้เราจำมันไว้ อย่าให้มันหายไปไหน 

เราเคยรักกัน , Freeze , Summer Stop