เธอทุกคืน

IFMENOT April 27, 2015

"เคยไหม...กับทุกคืนที่ยังคงมีภาพควา­มทรงจำของคนที่เรารักมากที่สุด 
ทุกวินาที และไม่เคยจางหาย...เธอทุกคืน"

เธอทุกคืน , IFMENOT