คนสวน

Young Man And the Sea June 15, 2015

     เพลงแรกได้รับแรงบันดาลใจจากประโยคสุดท้ายใรวรรณกรรมอมตะ ของวอลแตร์ (Voltaire) เรื่อง ก็องดิด (Candide) ที่ว่า "จงทำสวนของเรา" ("II faut cultiver notre jardin") ว่าด้วยการต่อสู้ของมนุษย์ตัวเล็กๆกับสิ่งที่ใหญ่เหลือเกินอย่างธรรมชาติ 
 
     ภาคดนตรีสดใส สนุกสนานและดุเดือด เลือกใช้เครื่องดนตรีอะคูสติกทั้งหมดเพื่อสร้างเสียงจากธรรมชาติทั้งสิ้น เรียบเรียงอย่างประณีต แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานมหาศาลจากฝีมือการเล่นชั้นเลิศ เพื่อร่วมเล่าเรื่องราวการต่อสู้ ให้เป็นดั่งมหาสงคราม หนึ่งมนุษย์กับหนึ่งความฝัน งดงามสุดจินตนาการ ยิ่งใหญ่เหนือคาดถึงจนกว่าจะได้ฟัง

คนสวน , Young Man And the Sea