โง่

ตุ้มเม้ง March 10, 2011

         แนวคิดที่มาของเพลง โง่ กล่าวถึงเด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ทำให้ เขาอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กก้าวร้าว ไม่มีมารยาท ในสิ่งที่เขาควรจะทำ เนื้อหาเพลงส่วนใหญ่ร่วมทั้งจังหวะจึงดูออกจะ ก้าวร้าว สนุกสนาน จึงให้ออกมาในแนวฟั้งกี้ และเสียงร้องที่ดูจะเป็นเด็กก้าวร้าว นิดๆ

โง่, ตุ้มเม้ง, Bonehead