ความทรงจำ

ตุ้มเม้ง March 10, 2011

        เป็นเหตุการณ์ที่คน ๆหนึ่งที่ เคยทำผิดพลาด ในอดีต ที่แสนจะขมขื่น และเป็นตราบาป ติดตัวไปตลอด ด้วยดนตรีที่จะออกกว้างๆของซาวด์ หนักและเบาบนกันไป

ความทรงจำ, ตุ้มเม้ง