โกหกตัวเอง

HANG OVER August 27, 2015

      สำหรับคนที่ยังติดอยู่กับอดีต จินตนาการสร้างเรื่องราวเดิมๆ เหมือนยังมีคนรักอยู่ข้างกาย ทั้งที่ความจริงเค้าได้จากเราไปตั้งนานแล้ว  จึงกลายเป็นความ “โกหก” อาจจะง่ายสำหรับเราเมื่อใช้กับใครหลายคน แต่มีอย่างเดียวที่แม้จะทำมากแค่ไหนก็ไม่สามารถปิดบังจิตใจตัวเองได้ นั่นคือการ “โกหกตัวเอง”  นี่คือตอบผ่านบทเพลงที่บอกความรู้สึกทั้งหมดออกมาจากเหตุการณ์จริงๆของพวกเขา “ HANG OVER ”  กับเพลง “โกหกตัวเอง”    

โกหกตัวเอง , HANGOVER