โอยา (OHEYA)

Safeplanet October 07, 2015

     โอยา คือเสียงตะโกนของคนป่า  ซึ่งเป็นเสียงร้องที่ออกมาจากความเจ็บปวด บนจังหวะที่คึกคัก สนุกสนาน  เป็นการปลดปล่อยความเศร้าและเรื่องราวต่างๆที่ยังตกค้างภายในจิตใจ เพลงนี้พูดถึงความรู้สึกข้างใน  เป็นการทบทวนการกระทำของตัวเองในอดีตที่เคยทำผิดพลาดไปและไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว  ทำได้เพียงแค่ทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความทรงจำเศร้าๆแต่สวยงามเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในใจเรา เพื่อให้เราได้ก้าวต่อไป .

โอยา , OHEYA , Safeplanet