สมควร

Return of the Dreamers October 19, 2015

     เพลงที่ถูกสร้างเพื่อเป็นการต่อว่าตนเอง ที่ทิ้งคนรักไปด้วยเหตุผลที่ไม่เข้าท่า รู้ตัวอีกที คนคนนั้นก็ไม่อยู่กับเราอีกแล้ว แม้ว่าเราอยากจะให้เขากลับมามากแค่ไหนก็ตาม ซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงที่บอกความเป็นตัวตนของ Return of the Dreamers ได้ดีที่สุด

สมควร , Return of the Dreamers