คนที่ถูกลืม (Feat. ศิรศักดิ์ อิทธิพลพานิชย์)

เอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ March 10, 2011

คนที่ถูกลืม, ศิรศักดิ์ อิทธิพลพานิชย์, เอิ้น พิยะดา