ก็เพราะว่า..รัก

รวมศิลปิน Gist March 10, 2011

แนว ดิสโก้ อารมฌ์-ความรัก
เพลงนี้ต้องการสื่อให้คนๆหนึ่งรู้ว่าเรารักเค้ามากแค่ไหนไม่ใช่เพียงแค่ความรักเพียงเล็กน้อยแต่รักหทดหัวใจ

ก็เพราะว่ารัก, ทอม วสันต์, ทอม วสันต์ ปาละวงษ์, Gist